català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Memòria d'actuacions > Projectes realitzats

Les actuacions del SAC s’han concretat en la localització de fons documentals i testimonis orals (entrevistes); el tractament, la classificació i, en alguns casos, la digitalització de fons; la transcripció d’entrevistes, i la transcripció de manuscrits rellevants. A continuació detallem els projectes realitzats, amb una breu descripció.

Resultats (22)         
Catalogació del fons Josep M. Millàs   [+]
Col·laboració amb la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la UAB per la catalogació del fons de l'historiador de la ciència Josep M. Millas i Vallicrosa
30/11/2009

Finalització projecte "Ciència i societat: la UAB, un node d'Arxius de Ciència" subvencionat pel Consell Social de la UAB   
Ajut dirigit a elaborar continguts divulgatius per la nova web del SAC
30/09/2009

Redacció de Les Mirades "L'herència de l'exili científic republicà espanyol a Llatinoamèrica"   [+]
Dins el projecte "Ciència i societat: la UAB, un node d'Arxius de Ciència" subvencionat pel Consell Social de la UAB
20/09/2009

Finalització catalogació fons Miquel Crusafont (2ª fase)    [+]
Finalització de les tasques de catalogació, segona fase, del fons Miquel Crusafont, ubicat al Institut Català de Paleontologia, a càrrec del personal del SAC (Carlos Acosta)
01/09/2009

Redacció del Fons a Fons "Enginyeria, arquitectura i ciència al segle XX"   [+]
Dins el projecte "Ciència i societat: la UAB, un node d'Arxius de Ciència" subvencionat pel Consell Social de la UAB
30/07/2009

Redacció del Fons a Fons "La fotografia Industrial a Catalunya"    [+]
Dins el projecte "Ciència i societat: la UAB, un node d'Arxius de Ciència" subvencionat pel Consell Social de la UAB
15/07/2009

Redacció del Fons a Fons "José Royo Gómez i l'exili científic"   [+]
Dins el projecte "Ciència i societat: la UAB, un node d'Arxius de Ciència" subvencinat pel Consell Social de la UAB
15/06/2009

Redacció del Fons a Fons "Miquel Crusafont, paleontòleg universal"   [+]
Dins el projecte "Ciència i societat: la UAB, un node d'Arxius de Ciència" subvencionat pel Consell Social de la UAB
15/05/2009

Digitalització fons Ferran Sunyer   
Col·laboració amb la Biblioteca de Ciències i Tecnologia de la UAB, assistència tècnica, per la digitalització de l'epistolari del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer, catalogat pel SAC
13/02/2009

Digitalització fons fotografia industrial   [+]
Col·laboració, assistència tècnica, amb la Fundació Uriach 1838 per la digitalització del seu fons de fotografia industrial (primera fase)
01/02/2009

Digitalització fons Publicitat farmacèutica   [+]
Col·laboració, assistència tècnica, amb la Fundació Uriach 1838 per la digitalització del seu fons de publicitat farmacèutica (primera fase)
30/10/2008

Finalització catalogació fons Sincrotró (3ª fase)    
Finalització de les tasques de catalogació, tercera fase, del fons del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA a càrrec del personal del SAC (Miquel Terreu)
17/10/2008

Catalogació del fons Pere Pascual   
Col·laboració amb la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual per la catalogació del físic Pere Pascual
10/04/2008

Catalogació del fons Joan Joaquim Rodríguez Femenies   
Col·laboració amb l'Institut Menorquí d'Estudis per la catalogació del fons del naturalista menorquí
20/11/2007

Catalogació fons Josep Maria Roqué   
Catalogació del fons personal de Josep Maria Roque
01/06/2007

Catalogació del fons Esteve Terrades Illla   
Col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans del fons de l'enginyer Esteve Terrades Illa
03/11/2006

Migració del fons Junta de Ciències Naturals del MZB   
Col·laboració amb el Museu de Zoologia de Barcelona, part del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, per migrar el fons de la Junta de Ciències Naturals del Museu
01/11/2006

Catalogació del fons Josep Maria Sunyer   
Col·laboració amb la Biblioteca de Ciència i Tecnologia (UAB) per catalogar el fons del matemàtic Josep Maria Sunyer i Balaguer
22/09/2006

Catalogació del fons José Royo   
Col·laboració amb el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS per catalogar el fons del geòleg José Royo i Gómez
04/09/2006

Creació de "Archivos de Ciencia"   
Creació de Archivos de Ciencia, extensió estatal del SAC, gràcies a una Acció Complementària del Ministeri d'Educació i Ciència
01/04/2006

Catalogació del fons Albert Dou   
Col·laboració amb el Centre Borja per catalogar el fons del matemàtic i teòleg Albert Dou i Mas de Xexàs
22/12/2005

El Servei d'Arxius de Ciència: creació i primeres realitzacions   [+]
Actes de la VII Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Barcelona, SCHCT, 2003), 343-348
10/09/2001

bottom