català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Memòria d'actuacions > Suport a la recerca

El Servei d’Arxius de Ciència promou la recerca en història de la ciència, la tècnica i la medicina, ja sigui directament, a través de les actuacions realitzades sobre fons especialment rellevants, o indirectament, en possibilitar i facilitar l’accés dels investigadors als arxius de la ciència contemporània.

Resultats (1)         
Instituto Colombiano de Geología y Minería   [+]
90 anys de geologia oficial a Colombia
07/10/2009

bottom