català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Memòria d'actuacions

Aquesta secció presenta sistemàticament la tasca realitzada pel Servei d’Arxius de Ciència, en els diferents àmbits d’actuació del Servei: des de les passes institucionals necessàries per posar en marxa, desplegar i mantenir el Servei, fins a la relació de projectes en curs o pendents d’execució, passant per l’historial de projectes realitzats en cadascuna de les seccions del web:  Els Fons, Els Catàlegs, Les Veus, Les Mirades i Fons a Fons.

Presentem també una relació de les investigacions en història de la ciència directament vinculades a actuacions del SAC.

La secció inclou finalment les publicacions sobre el Servei (articles en publicacions periòdiques, actes de congressos, conferències publicades…) o relacionades amb la tasca del Servei, i un resum quantitatiu de les actuacions (Numeralia).

 
21 Articles més citats    9 Col·laboracions institucionals
     
33 Entrevistes    19 Fons a Fons
     
14 Projectes en curs    22 Projectes realitzats
     
7 Publicacions    380 Fons
     
121 Institucions    31808 Registres
     

bottom