català | castellano | english home   sitemap   legal notice   credits   contacte  
home home

Heritage and Memory Project PIM-UAB

El projecte Patrimoni i Memòria (PIM) és una iniciativa del Vicerectorat de Transferència Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona posta en marxa en 2010, i que té com objectiu primordial la identificació, preservació i difusió del patrimoni científic històric de la UAB.

Aquet tipus de projecte és comú en les grans universitats del món on la comunitat científica és conscient que el patrimoni ha estat part constituent de la seva formació, de la seva pertinença a una tradició i a unes formes de practicar i fer ciència.

A la UAB, l'absència de polítiques de conservació del patrimoni científic ha fet que moltes col·leccions d'instruments científics de gran valor hagin desaparegut, o que molts instruments estiguin en soterranis, despatxos o armaris, amb problemes d'identificació, dispersió, emmagatzematge i preservació. Això comporta el seu desconeixement, pèrdua o deteriorament, el que redueix la seva vida útil o la seva possibilitat expositiva com un element valuós i representatiu.

El PIM va néixer amb l'idea fonamental de conèixer i preservar aquest patrimoni per tal d'arbitrar les polítiques necessàries per a posar-lo en valor. També per mostrar l'aposta pel coneixement dels membres de la seva comunitat universitària al llarg de la seva història.

El projecte consta de dues actuacions principals i paral·leles: un inventari general de peces considerades patrimoni científic històric; i un protocol d'actuació sobre les peces no inventariades però susceptibles de ser considerades com patrimoni.

L'activitat d'inventari (incloent-hi la catalogació) és una activitat que es desenvolupa des del segon semestre del 2010 i que abasta progressivament els diferents departaments i instituts.

Malgrat això, com que aquest es un procés lent, i davant de la pressió damunt dels espais disponibles a les dependències de la UAB, va semblar indispensable l'establiment d'actuacions sobre el patrimoni encara NO inventariat, plasmades en un protocol d’actuació sobre el patrimoni científic establert per a la UAB. Amb aquest protocol s'intenta evitar el rebuig del patrimoni no inventariat, fomentant una major conscienciació del personal acadèmic, administratiu i de serveis respecte la importància de preservar aquest patrimoni mitjançant una seqüència d'actuacions (avís d'incidència, inventari, emmagatzematge i divulgació) entorn del material susceptible de ser considerat patrimoni històric.

El desenvolupament del projecte PIM ha sigut encarregat des del seu inici al Centre d'Història de la Ciència de la UAB, les tasques del qual van des de la recerca històrica i la docència en els diferents cicles universitaris, fins a diverses activitats relacionades amb la disciplina, com ara la conservació del patrimoni científic i la promoció del diàleg públic sobre temes relacionats amb la ciència contemporània.

bottom