català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, sons, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat del Servei d’Arxius de Ciència o de tercers que hagin autoritzat l’ús d'aquests continguts. Aquest és un servei coordinat pel Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (NIF Q0818002H), amb seu social a la Facultat de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona).

Tot aquest material s’empara en la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L’accés a aquest lloc web queda subjecte a les condicions següents: 
Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb el contingut d’aquest lloc web, que necessitarà sempre l’autorització expressa del Servei d’Arxius de Ciència.

El Servei d’Arxius de Ciència no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d’aquest lloc web per part de l’usuari.

El Servei d’Arxius de Ciència no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada directament i sota el control del Servei o no publicada en nom seu. Concretament, el Servei d’Arxius de Ciència no respon del contingut i de la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web del Servei. 

El Servei d’Arxius de Ciència es reserva el dret d’actualitzar els continguts de les seves pàgines web quan així ho desitgi, i també d’eliminar, limitar o impedir-hi l’accés de manera temporal o definitiva. 

El Servei d’Arxius de Ciència no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsables dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 

bottom