Fons Contactar Login
Coordinadors

Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (CEHIC-UAB) >>>>

Arxiu General i Registre (UAB) >>>>

Patrocinadors

Institut d'Estudis Catalans (IEC) >>>>

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) >>>>

Departament de Cultura de la Generalitat >>>>

Col·laboradors

Entitats amb les quals s'ha subscrit un conveni de col·laboració >>>>

 

Un servei coordinat pel CEHIC i l'Arxiu General, ambdós de la UAB, amb el patrocini de l'IEC, el Departament de Cultura de la Generalitat i la pròpia universitat, amb l'objectiu primordial de contribuir a la conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència i la tecnologia contemporànies a les terres de llengua catalana.

Fons
Institució Dipositària

 
Cerca de fons Introduir fons Inventaris i catàlegs Galeria d'imatges Projectes + Info