Fons Contactar Login
+ Info

Proporciona més informació sobre els arxius de ciència

+ Info

El Servei d'Arxius de Ciència és un servei coordinat pel CEHIC, Centre d'Estudis d'Història de les Ciències, i l'Arxiu General, ambdós de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el patrocini de l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, el Departament de Cultura de la Generalitat i la pròpia universitat.

El Servei d'Arxius de Ciència té com a objectiu primordial contribuir a la conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència i la tecnologia contemporànies a les terres de llengua catalana. Els seus objectius particulars són:

  1. Reunir informació sobre els arxius de ciència existents: localització, contingut, accessibilitat, estat de classificació…
  2. Assessorar a individus o centres propietaris o dipositaris de fons cientificotècnics sobre la conservació o la classificació d'aquests fons.
  3. Adreçar a centres dipositaris adequats, de comú acord amb les parts, els fons científics o els documents que no estan encara integrats en la xarxa d'arxius.
  4. Col·laborar amb les institucions dipositàries en la realització de tractaments de descripció, inventaris i catàlegs de fons d'interès mutu.
  5. Seleccionar, descriure i difondre un conjunt de documents representatius de la ciència catalana.
  6. Difondre la informació reunida a través de la pàgina web del Servei.
  7. Ajudar a la difusió dels centres d'arxiu dipositaris dels fons.

El Servei d'Arxius de Ciència no és, doncs, un centre d'arxiu, sinó un node de recollida i difusió d'informació, com els que ja existeixen a països com la Gran Bretanya (Nacional Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary Scientists) o els Estats Units (Center for History of Physics, American Institute of Physics). És també un instrument per canalitzar els fons documentals dels científics i les institucions científiques del domini lingüístic català, vers la xarxa d'arxius existent.

La consolidació del Servei demana la complicitat de les institucions que conserven o promouen la conservació del patrimoni historicocientífic. En la mesura que es pugui, és intenció del Servei d'Arxius de Ciència de formalitzar aquests contactes mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració.

 
 
 
 
Cerca de fons Introduir fons Inventaris i catàlegs Galeria d'imatges Projectes + Info