català | castellano | english home   sitemap   legal notice   credits   contacte  
home home

El Servei d'Arxius de Ciència: creació i primeres realitzacions

Actes de la VII Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Barcelona, SCHCT, 2003), 343-348

Article que descriu el procés de creació del Servei d'Arxius de CIència, la seva estructura i objectius, i els projectes en curs. 


Actes de la VII Trobada SCHCT

bottom