català | castellano | english home   sitemap   legal notice   credits   contacte  
home home

Josep Nogués i Ivan Schuller

"Exchange bias". Jounal of Magnetism and Magnetic Materials 192 (1999), 203

A partir de finals del 1993, durant la meva estada post-doctoral a la University of California San Diego, vaig començar a treballar en el tema de l‘acoblament entre materials ferromagnètics i antiferromagnètics, el que s’anomena “Acoblament de Bescanvi” (“Exchange Bias” en anglès). Durant els quasi quatre anys que vaig passar a San Diego, i en visites posteriors, vam descobrir un conjunt de fenòmens nous dins del camp de l’acoblament de bescanvi, com per exemple el “bescanvi positiu” (“Positive exchange bias”) o els cicles d’histeresi asimètrics (“Asymmetric magnetization reversal in exchange-biased hysteresis loops”). Alguns d’aquests treballs han tingut una acollida bastant bona dins del camp de la recerca de l’acoblament ferromagnètic-antiferromagnètic.


A mitjans del 1997, poc després de tornar a Barcelona amb un “contrato de reincorporación” del govern espanyol, el Prof. Ivan Schuller, el qual havia estat el meu cap a San Diego,  em va proposar escriure un article de recopilació sobre el tema de l’ “Acoblament de Bescanvi” (“Exchange Bias”). Jo primer em vaig sorprendre una mica, ja que un parell d’anys abans una revista ens havia proposat escriure un article de recopilació i el Prof. Schuller va dir que no li interessava. Després per a convencem em va dir, de manera un tant enigmàtica, que aquest era “el moment” d’escriure un article de recopilació, no abans. Suposo que llavors el Prof. Schuller estava involucrat en diferents tipus de comitès de recerca i innovació dels Estats Units, i intuïa (o pot ser sabia) que aquest tema donaria un salt quantitatiu en els anys posteriors. En particular durant aquella època la IBM començava a dissenyar capçals de lectura per a discs durs d’ordinadors basats en l’efecte de acoblament de bescanvi, el qual disparà l’interès a nivell mundial en aquest tipus de recerca.


La recopilació i lectura d’articles va portar alguns mesos, vaig haver llegir i catalogar més de 400 articles sobre el tema i temes relacionats. Donada aquesta extensa bibliografia es podien escollir diferents enfocaments per fer l’estructura de l’article, varem concloure destacar les propietats inusuals observades en aquest tipus de sistemes. Un cop decidides les línies principals, l’escriptura de l’article va ser força fluïda i va portar alguns mesos més, tenint en compte les anades i tornades de l’article 10.000 km (Barcelona – San Diego) a través del correu electrònic. Durant tot el procés d’escriptura i correcció també s’actualitzaren les referències. Acabat l’article el vam enviar a publicar a la revista Journal of Magnetism and Magnetic Materials. En menys de dos mesos arribaren els comentaris dels revisors, els quals van ser bastant positius, malgrat que com es lògic en un article llarg, van suggerir alguns canvis, fàcils de fer.


Els maldecaps arribaren quan es passà el manuscrit a producció. L’article havia estat escrit en TeX, sistema que començava a ser l’estàndard en moltes revistes importants. Però la Journal of Magnetism and Magnetic Materials encara estaven considerant implementar aquest sistema i el cap de producció va decidir tornar a fer el typescript, reescrivint tot el text. Després d’un parell de mesos de queixes sobre l’assumpte a diferents nivells, el final la decisió del cap de producció va ser ferma. Com era d’esperar en les proves hi va haver molts errors, cosa que encara va retardar una mica la publicació. Finalment es publicà el febrer de 1999, quasi dos anys després d’haver començat a posar fil a l’agulla.


L’article va tenir una acceptació relativament ràpida, perquè fou el primer article de recopilació “modern” en el tema del Bescanvi Polaritzat, els anteriors eren dels anys 60, El mateix 1999 va tenir algunes cites. Desafortunadament l’impacte del nostre article no fou molt rellevant, ja que mesos després es va publicar un altre article de recopilació amb el mateix tema. Seguiren dos articles més sobre el Bescanvi Polaritzat, durant el 2000 i 2001, malgrat que aquests estaven més enfocats cap a la part teòrica. Malgrat tot, durant el 2002  el nostre article va assolir unes 150 cites/any i es va mantenir així durant el 2003 i 2004.


Josep Nogués
ICREA
Dept. de Física, Univ. Autònoma de Barcelona
Articles amb més de 50 cites
(Basat en WebOfScience i SciFinder Scholar - Maig 2005)


1. "Magnetic Susceptibility of Sintered and Powder Y Ba Cu O." D X. Chen, R.B. Goldfarb, J. Nogués, and K.V. Rao. Journal of Applied Physics 63 (1988) 981
Citat: 91 (Maig 2003 – 84 Maig 2001 – 84)2. D. X. Chen, J. Nogués, K.V. Rao, "Ac Susceptibility and intergranular critical current density of high Tc superconductors". Cryogenics 29 (1989) 800
Citat: 108 (Maig 2003 – 91 Maig 2001 – 81)3. J. Nogués, D. Lederman, T.J. Moran, I.K. Schuller, K.V. Rao, "Large Exchange Bias and its Connection to Interface Structure in FeF2 Fe". Applied Physics Letters 68 (1996) 3186
Citat: 81 (Maig 2003 – 71 Maig 2001 – 50)4. J. Nogués, D. Lederman, T.J. Moran, I.K. Schuller, "Positive Exchange Bias in FeF2-Fe Bilayers". Physical Review Letters 76 (1996) 4624
Citat: 147 (Maig 2003 – 113  Maig 2001 – 70)5. J.I. Martín, M. Vélez, J. Nogués, I.K. Schuller, "Flux Pinning in a Superconductor by an Array of Magnetic Dots". Physical Review Letters 79  (1997) 1929
Citat: 213 (Maig 2003 – 119 Maig 2001 – 64)6. T.J. Moran, J. Nogués, D. Lederman, I.K. Schuller, "Perpendicular Coupling a FeF2/Fe Interfaces". Applied Physics Letters 72 (1998) 617
Citat: 77 (Maig 2003 – 54 Maig 2001 – <50)


 


7. J. Nogués, I.K. Schuller, “Exchange Bias”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 192 (1999) 203 
Citat: 746  (Maig 2003 – 415 Maig 2001 – 111)8. J. Nogués, T.J. Moran, D. Lederman, Ivan K. Schuller, K.V. Rao, “Role of the Interface Structure in Exchange Bias: Comaprison of antiferromagnetic thin films and Single Crystals”. Physical Review B 59 (1999) 6984
Citat: 58 (Maig 2003 – <50  Maig 2001 – <50)9. M.R. Fitzsimmons, P. Yashar, C. Leighton, I.K. Schuller, J. Nogués, C.F. Majkrzak, J. Dura, “Asymmetric magnetization reversal in exchange baised hysteresis loops”. Physical Review Letters 84 (2000) 3986
Citat: 105 (Maig 2003 – 55 Maig 2001 – <50)10. C. Leighton, J. Nogués, J. Jönsson-Åkerman, I.K. Schuller, “Coercivity enhancement in excahnge bias systems driven by interfacial magnetic frustartion”. Physical Review Letters 84 (2000) 3466
Citat: 56 (Maig 2003 – <50 Maig 2001 – <50)11. I. Martín, J. Nogués, K.Liu, J.L. Vicent, I.K. Schuller “Ordered magnetic nanostructres: fabrication and properties”. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 256 (2003) 449
Citat: 91 (Maig 2003 – <50 Maig 2001 – x)12. V. Skumryev, S. Stoyanov, Y. Zhang, G. Hadjipanayis, D. Givord, J. Nogués, “Beating the superparamagnetic limit with exchange bias”. Nature (London)  423 (2003) 850
Citat: 59 (Maig 2003 –x Maig 2001 – x)
bottom