català | castellano | english home   sitemap   legal notice   credits   contacte  
home home

Solicitar las ayudas (ACDC 2010)

per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica

Objecte:
Concedir ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit la divulgació científica de les activitats d'R+D+I, per tal de donar a conèixer socialment la importància d'aquestes activitats com a eines de progrés, benestar i competitivitat.

Es tindrà especialment en compte les actuacions de divulgació científica (organització d'activitats, experiències, exposicions, etc.) adreçades a donar a conèixer les activitats científiques o els resultats obtinguts, sempre i quan aquestes no vagin dirigides exclusivament al públic professional en aquest sector. Així mateix, es tindran en compte les actuacions que estimulin la comprensió pública de la ciència i que impliquin la utilització de noves tecnologies, o activitats destinades a promocionar la cultura científica en general entre la ciutadania.


Sol·licitants:
Les universitats catalanes, els centres de recerca i altres institucions públiques o privades sense finalitat de lucre situades a Catalunya, mitjançant l'investigador/a o altra persona responsable de l'actuació a l'entitat sol·licitant.


Lloc de presentació:
Les sol·licituds, segons el model normalitzat i amb tota la documentació complementària, s'han d'adreçar al director general de Recerca, i s'hauran de presentar al registre del Comissionat per a Universitats i Recerca.
bottom