català | castellano | english home   sitemap   legal notice   credits   contacte  
home home

Inicio projecto "Ciència i societat: la UAB, un node d'Arxius de Ciència" subvencionado por el Consell Social de la UAB

Ayuda dirigida a elaborar contenidos divulgativos para la nueva web del SAC

L’ajut sol·licitat al Consell Social pel Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) tenia com a objectiu primordial consolidar les activitats de difusió impulsades pel SAC. El projecte específic realitzat amb el suport del Consell Social anava dirigit a elaborar continguts per la nova web del SAC que ajudessin a  fer-ne un veritable node ciència-societat.

L’ajut del Consell Social ens ha permès avançar en la redacció dels continguts administrables, de les noves seccions de la web, Fons a fons, Les Veus i Les Mirades. Els textos resultants estan actualment en procés de revisió lingüística i traducció al castellà i a l’anglès, i s’han anat incorporant a la web. Aquests textos, elaborats en part amb el suport del Consell Social, detallen amb claredat el sentit i la finalitat del projecte, i reflecteixen la importància d’aquesta iniciativa per a una millor comprensió de les relacions entre ciència i societat a partir del patrimoni documentals dels creadors de la ciència i les institucions que hi han donat suport.
bottom