català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

International Council on Archives

Web del International Council on Archives, secció de les Universitats i Investigació, que inclou directrius sobre els arxius de la ciència i la tecnologia contemporànies.

International Council on Archives - ICA constitueix la memòria de les nacions i de les societats i són una pedra angular de la societat de la informació. Proporcionen els testimonis de les accions humans i les transaccions. Els arxius ajuden a la administració, a les organitzacions i als estats. Garanteixen el dret del ciutadans a l’accés a la informació oficial i al coneixement de la seva història. Els arxius són fonamentals per la democràcia i el bon govern.


La missió de l’ACI es promoure la conservació i l’ús d’arxius de tot el món. Per dur a terme aquesta missió, l’ICA treballa per la protecció i la millora de la memòria del món i per millorar la comunicació basada en el respecte a la diversitat cultural.


 

bottom