català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Departament de Química

Descripció del fons

El Departament de Química de la UAB es va crear l'any 1985 (6 de novembre) com a una conseqüència de la Llei de Reforma Universitària que definia els Departaments a les Universitats de l'Estat Espanyol sempre com a entitats que comptessin amb un mínim de 12 professors fixes (Catedràtics més Titulars).
En aquells moments, cap dels antics Departaments de l'àmbit de la Química (Dept. de Química Analítica, Dept. de Química Inorgànica, Dept. de Química Orgànica i Dept. d'Enginyeria Química) complia aquest requeriment mínim. Conseqüentment, i de mutu acord, van decidir crear un únic Departament de Química, quedant els antics Departaments integrats en forma d'Unitats.
La situació geogràfica de les diferents Unitats dins la Facultat de Ciències (total dispersió, fruit d'antigues desavinences) feia difícil, sinó impossible, crear un veritable ambient departamental. El resultat va ser més una confederació d'Unitats que un Departament.
La construcció, i posterior ocupació l'any 1994, de l'actual torre de Químiques (torre C7) va permetre començar a aglutinar les persones i a crear un esperit departamental real.
Malgrat tot, es van necessitar dos anys més fins que es va reformar el Reglament del Departament al 1996, punt aquest de cabdal importància per donar impuls al Departament com a conjunt únic i estable. Aquesta reforma va venir associada a la segregació de la Unitat d'Enginyeria Química, que es va constituir com a Departament d'Enginyeria Química.

Definició de l’espai i resum de resultats

En aquest Departament es troben 18 peces a cinc espais diferenciats: Unitat Química Analítica laboratori C7/253 i despatx (Dr. Bartolí C7/230), Unitat Química Física magatzem C/-123 i despatx (Dra. Mireia Garcia), Unitat Química Orgànica, despatx de la Dra.  Rosa Mª Sebastian C7/418, i la Unitat Docència al laboratori C7/124  i al seu magatzem, al laboratori C7/128.
Es destaquen en aquest departament una sèrie de espectrofotòmetres i cromatògrafs de diferents dates que permeten veure l’evolució d’aquesta tecnologia des de principis dels anys 70s. D’un altre banda, a la Unitat de Química Orgànica es troba en dues capses de cartró una col·lecció de minerals de Catalunya feta pel finat Professor Marcial Moreno (amb un total de 65 mostres). Entre el aparells que completen l’inventari del departament es troben aparell de mesura de paràmetres elèctrics, un PH-metre i material de laboratori (vidre i ceràmica).

Potencial explicatiu
El material trobat permet veure la evolució i utilització de diferents aspectes com: els espectrofotòmetres  i l’espectrometria  al últim terç del segle XX, i el salt de l’analògic al digital. La petita col·lecció de minerals es una mostra del patrimonio geològic català i per tant mereix ser conservada i exposada.
bottom