català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"

Descripció del fons

Definició de l’espai i resum de resultats. L’11 de març de 1970 (BOE, 60, p. 4007) fou creat l’Institut de Biologia Fonamental “Vicent Villar Pallasí” (IBF) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins el 1983 aquest institut ha estat ubicat a l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Aleshores fou inaugurat l’edifici actual al campus de la UAB. El novembre de 2000, la Junta de Govern de la UAB aprova el canvi de nom i passa a dir-se Institut de Biotecnologia i Biomedicina “Vicent Villar Pallasí” (IBB).

L’IBB conta amb laboratoris temàtics per a la recerca, com ara genòmica, immunologia o neuroquímica orientats sobretot a l’estudi molecular i cel•lular. En aquests espais es troben microscopis, estufes de cultiu, centrifugadores, autoclaus, balances i d’altres fabricats per empreses germàniques, nord-americanes, japoneses, angleses i espanyoles. La majoria de les peces inventariades es troben ubicades als racons dels laboratoris i són utilitzades molt poc. Algunes presenten condicions de conservació regulars o dolentes en haver patit corrosions i oxidacions derivades del seu ús al laboratori. D’altres, en canvi, estan emmagatzemades en lloc poc apropiats, com ara la sala de calderes.

Cal assenyalar que abans d’iniciar-se rl projecte PiM, en el primer semestre del 2010, l’IBB va llançar a la deixalleria molts instruments que estaven en desús i no es conserva cap llista del material rebutjat. D’altra banda, gairebé són inexistents els catàlegs i manuals, material associat als instruments existents.  Existeixen alguns registres de pas per taller, de visites de tècnics i algunes de les peces es troben en els inventaris generals de la UAB, bé amb la numeració antiga o bé amb la nova, que inclou codi de barres. Moltes de les peces procedeixen de projectes externs i, per tant, en no pertànyer a la UAB encara resulta més difícil seguir la seva història.

Potencial explicatiu del  patrimoni inventariat. Els objectes identificats a l’IBB no han estat testimonis de grans descobertes científiques en la història de la UAB. No obstant això, aquest patrimoni representa la història de l’IBB a partir del seu ús en els projectes, ensenyament i processos de creació i transmissió de coneixement. L’IBB té una publicació pròpia, no periòdica, en format de memòria, que recull els resultats de les recerques desenvolupades a l’Institut. Es tracta d’un material que constitueix una font excepcional per tal de fonamentar un treball arxivístic que permeti posar en ordre, temàtic i cronològic, les activitats que s’han portat a terme a l’Institut. Aquest material també serveix per a explicar la participació de la UAB en projectes científics de primera línia com la recerca en genoma humà.
bottom