català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Descripció del fons

El Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, adscrit a la Facultat de Psicologia de la UAB, és una unitat estructural de la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca en les àrees de coneixement de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Aquest Departament va ser creat amb el nom de Psicologia de l'Educació per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 1985. El canvi de nom es va aprovar el 27 novembre de 2003.

ASHP: Arxiu i Seminari d'Història de la Psicologia
L’inventari del patrimoni científic històric en aquest Departament es va concentrar a l’Arxiu i Seminari d’Història de la Psicologia (ASHP) on s'emmagatzemen -amb cert grau d'exposició- peces de diversa índole, com ara aparells, llibres, proves, etc. L’objectiu de l’ASHP és donar a conèixer a la resta de la comunitat la disciplina a partir de les seves arrels per tal que puguin configurar unes bases crítiques del seu passat, present i futur.
A Espanya, els arxius es van establir en la dècada de 1980 a les universitats de Madrid i Barcelona. L'Arxiu i Seminari d'Història de la Psicologia té una rica col•lecció de materials sobre la psicologia a Espanya i Catalunya, incloent manuscrits i col•leccions d'alguns dels principals psicòlegs espanyols i catalans.
La primera llista de les fonts va ser de i sobre Ramon Turró (1854-1926) qui va ser un dels pioners en aplicar l'ús de mètodes moderns experimentals per a la fisiologia i la psicologia. Turró va treballar i dirigir el Laboratori Municipal de Barcelona, on va començar una escola fisiològica coneguda com l'Escola Biològica de Barcelona, el treball del qual va significar els inicis de la psicologia experimental a Catalunya.
Després d'aquesta primera col•lecció documental, alguns autors van donar en regal, després de la seva mort, les seves biblioteques, part del seus arxius i dels seus instruments personals. D'altres, encara vius, també van cedir part dels seus materials i llibres. D'aquesta manera, l'Arxiu va créixer amb l'augment de les donacions actuals, també en aparells psicològics i les proves mentals dels anys seixanta, setanta i vuitanta.

En l'actualitat, totes aquestes donacions es mostren en una sala, que se situa a la Facultat de Filosofia i Lletres [espai B5/154], on el visitant pot fer una ullada als aparells i a algunes fotografies. És alhora un lloc per a la investigació amb taules i ordinadors per a treballar.

Descripció de les col•leccions de l’ASHP
L’ASHP compta amb les següents col•leccions de objectes:

a) Donació Francesc d'Assís Quílez. Fou professor de la Universitat de Barcelona i psicòleg dedicat a l'àmbit industrial i publicitari. Als anys quaranta, va establir el primer laboratori de psicologia econòmica a Espanya. Quílez va donar a l’ASHP la seva biblioteca a més d’una série d’objectes, com ara: un laberint de Rupp, proves de Hanfman-Kasanin de detecció de paraules artificials, les matrius progressives estàndard de Raven (el seu model de cartró amb peces de fusta) i alguns altres instruments per mesurar les habilitats motores de la primera meitat del segle XX.

b) Donació Lluís Folch i Torres: Lluís Folch i Torres (1878-1946) va ser el pare del també psicòleg Folch i Camarasa (de qui també es compta amb la seva biblioteca i part del seu arxiu documental). La seva donació té un ric material psicopedagògic de l'Institut Torremar. Per exemple, els primers artefactes per fer proves mentals i alguns altres dispositius per a l'aprenentatge de nens discapacitats, com ara: trencaclosques per al desenvolupament psicomotor i les activitats espacials,  jocs per l'educació de Decroly i de Monchamps, trencaclosques per al  desenvolupament de les habilitats matemàtiques i la lògica, i altres peces per millorar les funcions motores, algunes d'elles per realitzar tasques tan simples com cordar-se els botons o nusos. En general, hi ha objectes didàctics per a la reeducació, originalment creat per Decroly, Descoudres i Montessori, i després transformats, reinventats amb noves idees pedagògiques o simplement recreats per Folch per a la rehabilitació de l'infant amb trastorns mentals.

c) Finalment, l'Arxiu va rebre donacions de la resta de serveis i departaments de la facultat de psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. En els últims anys, l'Arxiu ha estat proveït amb alguns objectes psicològics que no es fan servir per a la recerca actual, però tenen valor històric. Molts d'aquests dispositius psicològics provenen de la primera investigació realitzada a la Comunitat Autònoma en els anys setanta, quan el laboratori de psicologia experimental es va dur a terme a l'hospital de Sant Pau a Barcelona.

L’Arxiu té rotors per als estudis de memòria, aparells utilitzats per a la presentació d'estímuls, caixes d’Skinner, laberints de fusta per a l'aprenentatge de les rates, etc. A tall d’exemple compta amb les caixes d'Skinner utilitzades pel professor emèrit Ramon Bayés, un dels primers psicòlegs que va introduir conductisme a Espanya en els experiments del seu laboratori sobre la discriminació d’estímuls per coloms. L'Arxiu també compta amb les proves mentals clàssiques dels setanta i vuitanta, com ara: prova de Binet-Simon, el Brunet-Lézine, el WPPSI, l'Hamburg-Wechsler o el BL, per a mesurar les habilitats motores dels nens.

Resum de resultats i potencial explicatiu. Aquests treball va donar com a resultat la localització, identificació i descripció  de 47 peces històriques, malgrat  que s’han inclòs dos d’aparells –reacciòmetres- que  encara estan en ús, però que podrien ser considerades en un futur proper com a patrimoni històric. L’Arxiu i Seminari d’Història de la Psicologia, una finestra a l’estudi profund de l’evolució de la psicologia filosòfica i l’establiment científic de la psicologia a Espanya i Catalunya, tan desde el vista general de la disciplina com del més particular de alguns del seus protagonistes.
bottom