català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Departament de Prehistòria

Descripció del fons

El Departament de Prehistòria està adscrit a la Facultat de Lletres de la UAB i està constituït per l'àrea de coneixement de Prehistòria. Es va crear per acord del Consell de Govern de la UAB del 26 de maig de 2004 i es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per les normes del seu reglament.
En aquest Departament es troben 13 peces històriques als següents espais: Laboratori de Arqueobotànica (Servei d’Anàlisis Arqueològiques X/XXXX); Laboratori de Arqueozoologia (X/XXXX); entre els laboratoris dels grups de recerca tan sol es va treballar el Laboratori del Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient  - SAPPO (X/XXXX). En general les peces es troben disposades de forma aïllada, sense cap tipus d'informació associada i sense tractament o cura especial per evitar que es deteriorin.

Laboratori d’Arqueozoologia del Departament de Prehistòria
Definició de l’espai, assessorament i resum de resultats. Aquest Laboratori, ubicat als baixos de l’edifici M3 dins de la Facultat de Medicina, va ser fundat pel Dr. Jordi Estévez fa més de 20 anys, quan el 1984 es va rebre la primera subvenció per fer una primera col•lecció de peces denominada "Arqueotafonia", amb la qual es va muntar un primer laboratori al mateix despatx del Dr. Estévez. En 1986 va ser part del Laboratori de Paleoecologia i Paleoeconomia Humana el que va rebre una subvenció per part del Ministeri d'Educació per al projecte d'investigació "Desenvolupament de la Ramaderia des de l'origen fins a l'edat mitjana en el Llevant peninsular". En 1990 entrà a formar part del Servei d'Anàlisis Arqueològiques com a Laboratori d’Arqueozoologia i va rebre una subvenció de la UAB com a part del programa d'infraestructura. En 1992, el Servei es divideix en dos branques -Materials Abiòtics i Materials Biòtic- de la qual forma part el Laboratori d’Arqueozoologia, que es consolida en la seva condició actual el 1998.
El Laboratori d’Arqueozoologia està constituït com a Grup de Recerca (GRLA) reconegut per la Universitat Autònoma. En aquat laboratori es troben 10 aparells d’informàtica, vídeo i fotografia, anàlisi microscòpica (lupes binoculars), neteja de peces i topografia.

Potencial explicatiu del patrimoni inventariat. Entre les peces inventariades destaquen cinc aparells d’informàtica i vídeo que van formar part d’un sistema d’escanejat, enginyós per a l'època (1986), el qual va servir per fer diversos estudis. El sistema va ser descrit a l’article “Cuestiones de fauna en Arqueología” (Nuevas Tendencias, Arqueologia, 1991). Aquest exemple d'enginy serveix per il•lustrar els recursos a què han recorregut els investigadors per suplir les mancances en un determinat aspecte de la història de la UAB i la seva dependència.

Laboratori d’Arqueobotànica / Servei d’Anàlisis Arqueològiques
Definició de l’espai i resum de resultats. Es troba situat a l’edifici B13, a l’altra part de la Universitat, a la carretera que va cap a l’estació dels FGC de  Bellaterra. La peça inventariada en aquets Laboratori (Màquina de flotació) es va considerar com a patrimoni històric malgrat estar en ús, ja que és una peça fabricada en la mateixa UAB (fa uns 10 anys) amb un model antic (finals dels anys 60s), i que en poc temps serà reemplaçada, segons informació donada per la Dra. Raquel Piqué.
 
Laboratori del Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO)
Definició de l’espai i resum de resultats. Aquest laboratori forma part dels laboratoris dels Grups de Recerca que es localitzen a l’edifici MRA davant de la Biblioteca d’Humanitats. En aquest espai tan sol es van inventariar dos aparells d’informàtica (ordinadors portàtils Macintosh Power Book). 
bottom