català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Departament de Ciències Morfològiques

Descripció del fons

La primera seu de la Facultat de Medicina de la UAB, curs 1968-1969, va ser a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,  on s’impartia la totalitat de la Llicenciatura de Medicina. El curs 1970-1971 van començar les classes de primer i segon al campus de Bellaterra, a les aules de la Facultat de Ciències. El curs 1973-1974, el Deganat i la Secretaria de la Facultat es van instal·lar definitivament a Bellaterra, en un edifici propi de la Facultat on avui es troba la majoria del seu patrimoni científic.

Definició de l’espai i resum de resultats
En aquest Departament es van trobar 117 peces a set espais diferenciats: despatx M6-110, Laboratori d’Anatomia Microscòpica [M6-115],  Laboratori de Microdissecció i Tècniques Vasculars [M6-117], Laboratori Fotogràfic [M6-121], Laboratori d’Embriologia Experimental [M6-116], passadissos i la Sala de Dissecció.

A l’espai despatx [M6-110], corresponent al professor Dr. Josep Maria Domènech Mateu, s’hi trobaren aparells de microscòpia d’òptiques germàniques, una gran col•lecció de plaques microscòpiques, preparacions anatòmiques en cera, corrosions vasculars, equips de fotografia i vídeo amb accessoris per a microscòpia. La cambra fosca [M6-122] destinada al laboratori, en desús a causa del fet actual de la digitalització de la imatge, s’utilitza ara com a espai de magatzem de diferents objectes de gran volum, desplaçats aquí a causa d’un mal funcionament o manca d’ús: diversos micròtoms, una ampliadora fotogràfica i altres objectes destinats al revelat i copiat fotogràfic, un projectes de vídeo, una màquina per a processar teixits i un conjunt d’instruments per a manipular micropipetes.

Al espai corresponent al Laboratori d’Anatomia Microscòpica [M6-115] es troba sobretot material fungible i de treball de laboratori, ganivetes per a micròtom i accessoris d’afilament i la col·lecció de fullets i manuals d’instruments. El laboratori [M6-019], darrer dels espais visitats, és l’antiga sala del microscopi electrònic que hores d’ara reposa al espai [M6-019].

En els llibres d’inventari del Departament de Ciències Morfològiques es guarden còpies de les fitxes d’inventari general de la UAB. Alguns dels objectes tenen números d’inventari antics, tot i que aquests números no apareixen a les fitxes. Gràcies a aquestes fitxes, hom va poder accedir a informació addicional d’alguns objectes, com ara dates de factures de compra, distribuïdors comercials locals, preus de mercat, etc. En general, les condicions de conservació de la mostra no són dolentes.

Potencial explicatiu
Gràcies a la informació recollida (incloent-hi la documental:  fons d’arxiu de imatges microscòpiques en plaques arxius de imatges fotogràfiques en paper, col·lecció de Catàlegs d’instruments, col·lecció de preparacions anatòmiques de diferents tipus, inventaris generals de la UAB, inventaris particulars del Departament) es pot veure la influència de les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament de l’anatomia la histoembriologia, disciplines que depenen directament de la imatge. El material destinat a la didàctica, com ara les preparacions anatòmiques de cera o les grans sèries de plaques microscòpiques, ara és desplaçat per les noves tecnologies (bancs d’imatges digitals o els models i simulacions tridimensionals per ordinador) i per tècniques avançades per al treball amb teixits humans com és el cas de la plastinació. De fet, el trànsit de la fotografia analògica a la digital ha reduït els costos del procés i, sobretot, el volum d’emmagatzematge de les imatges d’estudi.

A més, el Departament té com una de les seves línies de recerca l’Elaboració de l'Embrioteca Humana (Col·lecció Bellaterra) per part del  Professor Josep Maria Domènech Mateu.
bottom