català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Joan Joaquim Rodríguez Femenias

Botànic, empresari i polític menorquí

Joan Joaquim Rodrguez Femenias
Joan Joaquim Rodríguez Femenias
Alga Laminaria rodriguezii
Alga Laminaria rodriguezii

L’empresari i naturalista menorquí Joan Joaquim Rodríguez Femenias (Maó, 1839 - Tolosa, 1905) va destacar al segle XIX pels estudis que va fer de Botànica, Algologia i Zoologia, sobretot de les Illes. Fill d’una família d’empresaris menorquins, al llarg de la seva vida va combinar les activitats comercials a l’empresa familiar amb la seva passió, la Botànica, malgrat la seva manca d’estudis formals. Intervingué en la majoria d’iniciatives empresarials de finals del segle XIX (fundà amb el seu sogre el primer banc de Menorca, el Banc de Maó). La seva activitat comercial també es va matitzar amb activitats polítiques (arribant a ser, entre altres càrrecs, alcalde de l’Ajuntament de Maó, i regidor en diverses ocasions), amb l’ensenyament i la participació en associacions culturals, destacant-se l’Ateneu Menorquí, l’Institut Públic Oficial, el Centro Agrícola Menorquí i el  Museu Municipal de Maó.

Però com s’ha dit, la Botànica era la seva passió, més concretament l’Algologia, de la qual va ser un pioner a Espanya, inicialment mitjançant contactes amb els principals botànics d’Europa, i després amb un treball d’investigació que el va portar, anys després, a ser admès al 1866 a la Société Botanique de France, de la qual fou el primer membre espanyol i posteriorment, el 1872 participà en la fundació de la Sociedad Botánica Barcelonesa i ingressà en la Sociedad Española de Historia Natural. Amb l'oceanògraf Odón de Bon va projectar la creació d'un centre d'estudis de biologia marina en el port de Maó. Però la falta de suport va acabar per fer-ho realitat a Mallorca.

Va estudiar extensament la flora de Menorca (més de 300 espècies) i, en general de les illes Balears, publicant entre 1865 i 1868 el seu Catàleg raonat de les plantes vasculars de Menorca, amb una introducció a la història de la Botànica de Menorca. En 1874 publica en Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (tomo III. 1874), el Suplemento al Catálogo razonado. En aquestes dues obres s'identifiquen i classifiquen unes 860 espècies, amb la indicació del seu nom comú, la seva localització, època de floració. A més publica Additions a la Flore de Minorque, en el Bulletin de la Societé Botanique de France (t. XXV, 1878), una llista de set espècies noves. La seva obra Flórula de Menorca, impresa a Maó entre 1901 i 1904, conté una llista amb totes els plantis que hi ha a Menorca que no va ser actualitzada fins al 2011. També va publicar obres més puntuals com Note sur deux espèces nouvelles de Minorque (Impremta de Martinet, 1869) o el Catálogo de los musgos de las Baleares  (Anales de la  Sociedad Española de Historia Natural. tomo IV, 1875).
A Rodríguez Femenias es deuen descobriments com, per exemple, el de l'alga Laminaria rodriguezii, una espècie considerada endèmica del mar Mediterrani, o l'arbust endèmic Daphne rodriguezii de l'Illa d'en Colom.
-mosimage-
El Fons
El fons “Femenias” està ubicat a Arxiu científic de l’Institut Menorquí d’Estudis, format per treballs d’investigació i per llegats documentals dipositats a l’entitat.
Els primers corresponen a totes les monografies científiques presentades a la convocatòria anual de beques d’investigació de l’IME, així com a informes tècnics producte de convenis o encàrrecs d’altres institucions. També es troben dipositades algunes tesis doctorals de membres de l’IME.

Els llegats documentals dipositats a l’IME són el de J.J. Rodríguez Femenias, M. Àngels Cardona i Josep M. Jansà.

El llegat de Rodríguez Femenias està constituït per la seva correspondència (1.119 cartes) amb botànics d’arreu del món i per textos inèdits de Botànica (algues i plantes superiors), així com la col·lecció dels Anals de la Societat d’Història Natural, llibres de Ficologia dels principals algòlegs i separates dels seus articles. També conté un herbari de fanerògames amb devers 4.000 plecs, dels quals el 25% són de Rodríguez Femenias recollits a Menorca, Mallorca i Panticosa, i 75% restant d’altres països d’Europa que ell rebia com a intercanvi.

Tasques del SAC
El treball del Servei d’Arxius de Ciència en el fons Femenias va consistir en primer terme en donar a l’IME l’assessorament tècnic i suport informàtic necessari per la catalogació del fons, actuació conjunta que va donar com resultat  que va donar com resultat un catàleg de 1.118 registres que, posteriorment, va ser migrat pel SAC a la base de de dades de la web del Servei i ha sigut posat disposició d’investigadors i d’ usuaris.
-mosimage-
Referències:Institut Menoquí d'Estudis
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=125

http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/FichaLibro.php?Libro=43

http://menorca-ambient.blogspot.com.es/2011/04/sobre-joan-joaquim-rodriguez-femenias.html

http://www.ime.cat/publicacions/colleccions/recerca/joan-joaquim-rodriguez-femenias-un-naturalista-menorqui-del-segle-xix/

http://fabian.balearweb.net/post/79542
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/09/baleares/1257788269.html
http://www.menorca.info/opinion/442936/joan/joaquim/rodriguez/femenias


 
bottom