català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Dinamarca
Arxiu Niels Bohr

Projecte: Sistema Nacional d'Arxius de Ciència


L'Arxiu de Niels Bohr (NBA), amb la pàgina web: www.nba.nbi.dk, és un dipòsit de font primària per la historia de la física modera, en concret pel desenvolupament del començament de la mecànica quàntica i de la vida i la carrera de Niels Bohr. El nucli de les col·leccions inclou la correspondència científica de Bohr (6.000 cartes i esborranys) i manuscrits (500). Aquest material fou catalogat i microfilmat durant la dècada de 1960 com a part de l’Archive for History of Quantum Physics (AHQP), un projecte patrocinat per l’American Philosophical Society i l’American Physical Society

bottom