català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Digitalització fons Publicitat farmacèutica

Col·laboració, assistència tècnica, amb la Fundació Uriach 1838 per la digitalització del seu fons de publicitat farmacèutica (primera fase)

Biodramina, 1958
Biodramina, 1958

L’arxiu publicitari de la Fundació Uriach 1838 es va crear amb la missió de desenvolupar polítiques arxivístiques i implantar un mètode de gestió documental per al conjunt del material publicitari creat pel Grup Uriach. D’aquesta manera, l’arxiu és el responsable de la recollida, conservació, catalogació i difusió d’aquest material des de la creació de l’empresa fins l’actualitat, per al conjunt de la societat.

L’assoliment d’aquest objectiu ve marcat per valors com la innovació i incorporació de les TIC, el servei públic i la gestió eficaç de la documentació amb paràmetres de qualitat i millora contínua per tal de valoritzar el nostre patrimoni documental i garantir la seva preservació i difusió en el context ampli de la societat de la informació i del coneixement.

Fons

L’arxiu està format pel material publicitari generat pel laboratori farmacèutic Grup Uriach des de l’any 1890 fins l’actualitat i està  integrat per més de  5.000 documents de diferents formats, suports, mides, tècniques artístiques, etc.  d’alguns dels artistes, il·lustradors i publicistes més importants de la seva època. Podem destacar, a mode d’exemple, Josep Pla-Narbona, Josep Baqués Tomàs, Francesc Graus Roca, Enric Huguet Muixí, Juan Carlos Marqués Sagnier, Antoni Morillas Verdura i Tomàs Vellvé Mengual.

L’adequació d’aquest material suposa un element de gran valor per tal de conèixer millor els vincles entre els móns de la indústria farmacèutica , la publicitat, l’art gràfic i la societat catalana i espanyola durant els segles XIX, XX i XXI.
bottom