català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons > Fons a Fons

Científic o Institució: Prefectura Provincial a Barcelona de l'Institut Nacional de Conservació de la Natura (ICONA)
Institució dipositària: Arxiu Nacional de Catalunya
Paraules Clau: Ciències naturals
Període cobert: 1939-1982
Informació Addicional:

L'Institut Nacional per a la Conservació de la Natura (ICONA) es va crear pel Decret llei 17/1971, de 28 d'octubre, amb la finalitat de modernitzar la gestió administrativa de les masses forestals, l'estudi i inventari dels recursos naturals renovables, la conservació i millora dels sòls agrícoles i forestals, de les vies pecuàries i dels parcs nacionals. També s'establia com a objectius d'ICONA la creació, conservació i millora de les masses forestals i la seva defensa contra els incendis i la vigilància i control de les aigües continentals. Per a dur a terme les seves tasques, el nou Institut assumia les funcions i el personal del Patrimoni Forestal de l'Estat i del Servei de Pesca Continental, Caça i Parcs Nacionals, organismes que se suprimien amb el decret esmentat. També assumia les funcions i personal de serveis que es veien afectats per les competències del nou organisme, com podien ser el Servei d'Incendis Forestals, el Servei de Vies Pecuàries o els Districtes Forestals. Tenia el caràcter d'organisme autònom dependent del Ministeri d'Agricultura. L'any 1980 la Generalitat de Catalunya va assumir les competències d'ICONA, transferides pel reial decret 1950/1980, de 31 de juliol, i les va integrar dins del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Descripció:

Documentació personal
Documentació administrativa

Volum aproximat: 0,40 ml[tornar]

bottom