català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons > Fons a Fons

Científic o Institució: Laboratori General d'Assaig i Investigacions
Institució dipositària: Arxiu Nacional de Catalunya
Paraules Clau: Enginyeria
Període cobert: 1907-1989
Informació Addicional:

Els precedents del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) es remunten a l'any 1907, quan l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona van crear el Laboratori d'Investigacions i Assaigs, situat en unes dependències de l'Escola Industrial de Barcelona, amb l'objectiu de prestar un servei a la indústria i al comerç mitjançant els assaigs i les anàlisis de productes alimentaris i químics; materials de construcció i carbons i olis industrials.
L'any 1921 es van unificar tots els laboratoris que hi havia a l'edifici de l'Escola Industrial, sota de nom de Laboratori General d'Assaigs i Condicionament, i el 1922 es va convertir en un laboratori general de caràcter oficial, depenent de la Mancomunitat i organitzat en cinc laboratoris: el de l'Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades; el de l'Institut de Química Aplicada; el dels Serveis Tècnics d'Agricultura; el de l'Escola d'Adoberia; i el de l'Escola Tèxtil.
Durant la República, el Laboratori va passar a dependre de la Generalitat de Catalunya, adscrit als Departaments de Cultura (1931-1934 i 1934-1936) i d'Economia i Agricultura (1934 i 1936-1939). L'any 1935 va passar a anomenar-se Laboratori General d'Assaigs i Investigacions. Amb l'acabament de la guerra civil, la Diputació de Barcelona tornà a assumir la titularitat del Laboratori. A partir de 1944, arran de la creació de l'Institut d'Investigacions Tècniques, el Laboratori es va dedicar exclusivament al servei públic d'assaigs i anàlisi, mentre que la investigació tècnica passava a ser competència del nou Institut.
L'any 1984 va ser transferit a la Generalitat pel Decret 44/1984, de 15 de febrer, quedant adscrit al Departament d'Indústria i Energia, mentre que per la Llei 23/1984 de 28 de novembre, es creava de nou el Laboratori com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
Des de l'any 1987 les instal·lacions del LGAI són a Bellaterra.
L'any 2002 es va iniciar el procés de privatització del Laboratori amb la constitució de la societat LGAI Technological Center, que des de 2003 pertany a Applus+ Centre Tecnològic de Certificació, filial d'Aigües de Barcelona.
Actualment el Laboratori està format per 15 centres i té com a funció prestar suport tecnològic a la indústria mitjançant la realització d'assaigs de laboratori, calibracions d'equips de mesura, certificacions, formació tècnica i recerca i desenvolupament (R+D).

Descripció:

Documentació científica
Fotografies
Plànols

Volum aproximat: 89,1 ml[tornar]

bottom