català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Científic o Institució: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Institució dipositària: UPC - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Paraules Clau: Enginyeria
Període cobert: 1850-2011
Informació Addicional:

Els antecedents històrics de l'ensenyament de l'Arquitectura Tècnica a Barcelona es remunten a mitjans del segle XIX. En el període 1850-1875 aquests estudis van experimentar diferents canvis de denominació: "Escola de Mestres d'Obres", "Escola d'Agrimensors i Aparelladors". Des de 1875 fins a 1954, els ensenyaments d'Aparellador es realitzaven a l'Escola d'Arquitectura, a l'edifici de la Universitat de Barcelona, a la zona de la torre del rellotge.
L'any 1954 es crea l'Escola d'Aparelladors, independent de la d'Arquitectura i el 1960 es trasllada a l'actual edifici. L'any 1964 es canvia el nom de l'Escola d'Aparelladors pel d'Escola d'Arquitectes Tècnics. Finalment l'any 1972 en crear-se la Universitat Politècnica de Catalunya s'hi integra l'Escola d'Arquitectes Tècnics com a escola universitària.
Durant aquest segle i mig de tradició, els Aparelladors i Arquitectes Tècnics han colIlaborat de forma decisiva en el progrés de tots els aspectes tècnics i de qualitat en el seu àmbit en el nostre país.
Des de 1873, els precursors dels Enginyers Tècnics en Topografia eren formats per “l'Instituto Geográfico Nacional", i els primers graduats a Espanya són del 1956. Des de l'any 1989 els ensenyaments d'Enginyeria Tècnica en Topografia s'imparteixen a l'EUPB (Escola Universitària Politècnica de Barcelona).
Els Enginyers Tècnics en Topografia són imprescindibles per al desenvolupament cartogràfic, cadastral, d'ordenació del territori i urbanístic del nostre país.
El curs 2003-04 es posen en marxa els nous estudis, i coincideix en el temps amb la transformació de l'antiga Escola Universitària Politècnica de Barcelona en la nova Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Es pretén, amb la transformació de l'EUPB, la creació d'una nova estructura docent que permeti impartir titulacions de 2n. Cicle, Fons de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona - 2 - oferint als titulats de 1r. Cicle noves possibilitats de formació, que inicialment es materialitzen en la implantació dels estudis de 2n. Cicle d'Enginyeria en Organització Industrial orientat a l'edificació.
Així doncs, a partir del curs 2003-2004, juntament amb les titulacions d'Arquitecte Tècnic i d'Enginyer Tècnic en Topografia s'iniciaren els estudis d'Enginyeria en Organització Industrial orientat a l'edificació, amb els que es desitja donar resposta a la demanda social en el sentit d'organitzar, gestionar i coordinar aquests estudis a la vegada que fomentar la investigació en aquests àmbits específics de l'edificació.
Amb aquests títols i amb la metodologia semipresencial, l'EPSEB vol respondre a una demanda general, en el sentit de complementar els ensenyaments de primer cicle, amb d'altres conduents a l'obtenció de títols de segon cicle per a professionals de l'edificació integrats al món laboral amb inquietuds d'aprofundir en els seus coneixements i participar en la recerca en aquest àmbit específic.
Així el Graduat Superior en Gestió de l'Edificació (títol propi de la UPC) i l'Enginyeria en Organització Industrial, orientació a l'Edificació (títol homologat), representen un esforç per fomentar l'estudi i el progrés tecnològic, i en aquest sentit cal fer especial consideració a la realitat econòmica i empresarial espanyola i, concretament a la catalana, mancada de recerca en aquest camp, imprescindible per al desenvolupament econòmic.
La demanda social, doncs, justifica la titulació per als professionals de l'edificació, amb titulació de primer cicle, concretament per als arquitectes tècnics, enginyers tècnics en topografia i enginyers tècnics en obres públiques.

Descripció:

Documentació administrativa
Documentació acadèmica
Documentacióprofessional

Volum aproximat:[tornar]

bottom