català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Científic o Institució: Hospital General
Institució dipositària: Arxiu General i Fotogràfic (Diputació València)
Paraules Clau: Medicina
Període cobert: 1668-1927
Informació Addicional:

L'Hospital General va sorgir, a finals de l'Edat Mitjana, com una institució dedicada a l'assistència dels malalts mentals, convertint-se posteriorment en un centre assistencial obert a tots els malalts, dements i expòsits.
Els seus orígens es remunten al segle XV quan es va fundar l'Hospital dels Innocents-primer nom de la institució-per acollir als bojos. Fra Joan Gilabert Jofré-davant l'abandó en què vivien aquests malalts-va pronunciar un sermó, el 24 de febrer de 1409, a la catedral de València, que va impulsar a un grup de ciutadans valencians, encapçalat per Lorenzo Salom, a crear un centre que donés acollida als dements, projecte aprovat pels jurats de la ciutat al mes de març d'aquest any. El nou hospital va comptar, des del principi, amb el suport del Papa i del Monarca, que li van concedir una sèrie de privilegis, i va iniciar les seves activitats l'1 de juny de 1410.
Amb el pas del temps es va plantejar la possibilitat que el centre acollís a tots els pobres malalts i també als expòsits i així va sorgir, en 1512, l'Hospital General que va reunir, en una sola institució, l'Hospital dels Innocents i diversos de els hospitals fundats a València arran de la conquesta de Jaume I. La nova institució va gaudir, durant anys, de gran autonomia, limitant-se l'actuació governativa a una tasca protectora. Però aquest règim autònom va començar a canviar en la segona meitat del segle XVII, accentuant-se, al llarg del segle XVIII, els intents intervencionistes de la Monarquia, que es plasmen en les noves constitucions de 1785. Quan, a principis del segle XIX, s'implanta a Espanya el règim constitucional, la indeterminació legal en què es trobaven els hospitals-focus de conflictes amb l'autoritat real-desapareix i aquests passen a dependre dels ajuntaments perdent el seu caràcter d'institucions privades. Posteriorment la Llei de beneficència de 1821 va establir que les institucions benèfiques estiguessin a càrrec de la Junta Municipal de Beneficència. El 1850, d'acord amb la nova legislació, l'Hospital va passar a tenir caràcter provincial, depenent, des de llavors, de la Diputació de València i prenent el nom d'Hospital Provincial. En la segona meitat del segle XIX va ser separada del mateix la sala dedicada a atendre als bojos, instal · lant aquesta en l'antic convent de Nostra Senyora de Jesús, institució psiquiàtrica també dependent de la Corporació Provincial.

Descripció:

Documentació administrativa
Documentació professional
Històries Clíniques
Fotografies
Correspondència

Volum aproximat: 10 ml[tornar]

bottom