català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Científic o Institució: Hospital de Campdevànol
Institució dipositària: Arxiu Comarcal del Ripollès
Paraules Clau: Medicina
Període cobert: 1919-1992
Informació Addicional:

La Fundació Privada Hospital de Campdevànol es va constituir el 18 de juliol de l’any 1920. Cap a l’any 1917 es va convocar una reunió a l’Ajuntament de la població de Campdevànol per tal de parlar de la possible construcció d’un hospital. En aquesta primera reunió, mossèn Miquel Pla, rector, i Pelegrí Fossas, alcalde, van posar les bases perquè la iniciativa es fes realitat. Per això, el dia 21 de maig de 1918 es va fundar la “Asociación de Amigos de los Pobres de Campdevànol”, que havia d’impulsar la construcció de l’hospital de la vila.
Per poder culminar l’ambiciós projecte es va obrir una subscripció popular amb quotes diferents perquè tothom pogués col•laborar-hi. Així mateix, els diferents industrials del poble (paletes, fusters, pintors, etc.) van posar el seu esforç personal per què l’hospital fossi una realitat.
El deixeble d’Antoni Gaudí, Joan Rubió i Bellver, fou l’arquitecte encarregat que va dirigir la construcció del vell hospital.
Des de fa vàries dècades l’hospital ve donant assistència a la comunitat mentre s’ha anat transformant per tal d’adaptar-se a les noves exigències d’atenció sanitària.
Des dels traspassos de competències a la Generalitat de Catalunya, a l’any 1981, l’hospital ha esdevingut l’hospital de la comarca del Ripollès, formant part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya (XHUP), des de la seva creació a l’any 1985, com hospital general bàsic.
Fins l’any 1991 l’activitat de la Institució va estar orientada a l’atenció de pacients aguts, iniciant-se, a partir de llavors, l’atenció a pacients sociosanitaris, que, d’acord amb les característiques sociodemogràfiques de la població del Ripollès, ha evolucionat d’una manera notable, donant servei en règim d’hospitalització (llarga estada i mitja estada), ambulatòria diürna (hospital de dia sociosanitari) i domiciliària (PADES).
L’any 1997 la nostra Institució enceta una nova línia d’activitat iniciant la gestió i donant assistència a l’Àrea Bàsica de Salut Ribes de Freser-Campdevànol.
Moltes ha estat les persones que han col•laborat, al llarg de tots aquests anys, en la nostra Institució, i sense la seva participació i implicació no seria el que és. No volem fer esment explícit d’ells però sí agrair-los-hi tot el seu esforç i dedicació.

Descripció:

Documentació administrativa
Fotografies

Volum aproximat: 0,20 ml[tornar]

bottom