català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Científic o Institució: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
Institució dipositària: Arxiu Nacional de Catalunya
Paraules Clau: Enginyeria
Període cobert: 1932-1996
Informació Addicional:

Creat com a Departament del govern el 1996 per la fusió dels antics departaments d'Indústria i Energia i Comerç, Consum i Turisme (decret 184/1996, de 7 de juny) dels quals assumeix llurs competències. La seva estructura bàsica és regulada pel decret 205/1996, de 12 de juny, que estableix les unitats enquadrades al voltant dels Serveis centrals (Secretaria General, i les direccions generals de: Indústria, Energia, Consum i Seguretat Industrial, Comerç, i Turisme) i dels Serveis Territorials (delegacions a Girona, Lleida i Tarragona).
Poc després es crea i regula el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (decret 324/1996, de 1 d'octubre) adscrit a la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial i que substitueix els registres industrials provincials, assumint-ne les funcions.
El Registre Industrial és establert el 1939 amb la denominació de "Registro del Censo y Inspección Industrial" (Llei de 24 de novembre de Protección de la Industria Nacional) i era adscrit a les delegacions provincials del Ministeri d'Indústria (a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), com a unitats de suport informatiu dels organismes competents per a la concessió d'autoritzacions prèvies al funcionament de les indústries, l'exercici del seu control i inspecció, i si s'escau la imposició de sancions. La seva activitat era regulada pel decret del 8 i per l'ordre del 12 de setembre de 1939.
Amb el traspàs de competències Estat-Generalitat en matèria d'indústria el 1978 (Reial Decret 1384/1978, de 23 de juny) els registres industrials passen a dependre de la Generalitat quedant inserits com a seccions dels serveis territorials d'indústria creats per decret del 2 de novembre de 1978, dependents primer del Departament d'Economia i Finances i, des del maig de 1980, del nou Departament d'Indústria i Energia a través de la Direcció General d'Indústria i, des de 1988, de la Direcció General de Seguretat Industrial (decret 88/1988, de 4 d'abril).
El desenvolupament d'aquest decret i la necessitat d'una simplificació administrativa en la tramitació dels expedients relatius a les indústries motivaren la creació el 1990 de les Oficines de Gestió Unificades (OGU) (decret 191/1990 de 30 de juliol).

Descripció:

Documentació administrativa
Documentació tècnica

Volum aproximat: 563 ml[tornar]

bottom