català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Científic o Institució: Prefectura del Districte Miner de Barcelona
Institució dipositària: Arxiu Nacional de Catalunya
Paraules Clau: Enginyeria
Període cobert: 1864-1979
Informació Addicional:

Creada pel Reglament Orgànic del Cos d'Enginyers de Mines de l' 1 de febrer de 1865, que adscrivia un enginyer en cap a cadascuna de les províncies amb la denominació de Districte Miner. Integraven la Prefectura del Districte Miner a més del l'enginyer en cap que n'era el director, els enginyers facultatius, els ajudants i els subalterns.
Les seves funcions, fixades pels reglaments, eren entre d'altres: la realització de treballs, estudis i comissions científiques i industrials encarregades pel govern, l'evacuació d'informes demanats pels tribunals de justícia, la inspecció de mines i fàbriques, i de les instal·lacions de calderes i motors a vapor.
El 1893 (Reial Decret del 14 d'agost) els enginyers en cap dels districtes miners van assumir les funcions d'instrucció i tramitació d'expedients de concessions d'explotació de mines que fins aleshores exercia el cap de la Secció de Foment del Govern Civil, càrrec que es suprimia.
Les prefectures del Districte miner com a òrgan de l'Administració perifèrica de l'Estat tenien una doble dependència: orgànica del Govern Civil, i funcional del Ministeri de Foment (1893-1931) a través de la Direcció General d'Agricultura, Indústria i Comerç (1893-1928) i de la Direcció General de Mines i Combustibles (1928-1931). El 1931 van passar a dependre, a través de l'última direcció general, del Ministeri d'Agricultura, Indústria i Comerç, denominat a partir de 1933 Ministeri d'Indústria i Comerç, en separar-se les competències d'Agricultura en un ministeri diferent.
L'adveniment de la Segona República el 1931 i l'establiment de la Generalitat, va propiciar un canvi en l'estructura administrativa adaptant-la a la nova situació derivada del reconeixement de l'autonomia catalana. Així, el 1934, per decret de la Presidència del Consell de Ministres de 4 de gener, varen ser suprimits a Catalunya els governs civils. A partir d'aleshores les Prefectures del Districte Miner varen assumir les funcions resolutives d'ordenació minera que exercien els governadors civils. Segons l'Estatut de Catalunya, i per acord de la Comissió Mixta de traspassos de 29 de maig de 1934, corresponia a la Generalitat de Catalunya l'execució de la legislació de l'Estat en matèria de mines. La manca de valoració d'aquells traspassos, a causa de la suspensió de l'autonomia arran dels Fets d'Octubre de 1934 i l'esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936, van fer que la Generalitat mai assumís les competències. La fi de la Guerra Civil, el 1939, va portar la supressió de l'autonomia i el restabliment de la situació anterior al 1931, és a dir, la Prefectura del Districte Miner tornà a dependre orgànicament del governador civil i funcionalment del ministeri corresponent.

Descripció:

Documentació administrativa
Documentació Tècnica

Volum aproximat: 31,8 ml[tornar]

bottom