català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Científic o Institució: Hospital Psiquiàtric de Salt
Institució dipositària: Arxiu Històric de Girona
Paraules Clau: Medicina
Període cobert: 1846-1988
Informació Addicional:

L'Hospital Psiquiàtric de Salt és una institució centenària. La Diputació va promoure la creació d'un Manicomi Provincial per a donar resposta a la necessitat d'atendre els malalts mentals en millors condicions que a les instal·lacions de l'hospital de Santa Caterina, on eren atesos fins aquell moment. L'any 1888 la corporació provincial, en base a les seves responsabilitats en matèria d'atenció psiquiàtrica, adquirí el Mas Cardell,al Pla de Salt, on a més de la casa pròpia del Mas hi havia terrenys suficients per a la construcció de futures instal·lacions. Els primers malalts hi van ser acollits l'any 1892. S'inicia aleshores un període de primeres construccions que culmina el 1905-1906 amb l'entrada en funcionament de pavellons per ambdós sexes. El 1906 el metge, filòsof i escriptor Dídac Ruiz en fou nomenat primer director, càrrec que ocupà fins l'any 1910.

El 1915 el Manicomi quedà adscrit a la Mancomunitat de Catalunya i es beneficià de l'impuls renovador i modernitzador d'aquesta administració. L'actuació dels Drs. Martí i Julià i Salvador Vives fou decisiva en aquesta nova etapa durant la qual el centre fou rebatejat amb el nom de Sanatori. L'any 1925 el centre acollia prop de 450 malalts.

Després de la Dictadura de Primo de Rivera, que comportà una clara regressió en les tècniques i serveis del centre, l'any 1931 la Generalitat donaria un nou impuls renovador. El centre es redenomina aleshores "Sanatori Martí i Julià" i l'arquitecte Emili Blanch hi construeix un nou i modern pavelló, el primer d'un ambiciós pla de renovació d'unes instal·lacions que acollien en aquells moments prop de 700 malalts. L'any 1937 la comunitat de religioses que havia atès el centre des dels seus inicis el va haver d'abandonar. Els últims mesos de la Guerra les instal·lacions foren reconvertides en Hospital Militar.

Les privacions de la postguerra convertiren en insostenible la situació del "Manicomio" de Salt. El centre es va convertir en un lloc de reclusió de malalts, sense possibilitats de donar-los un tractament adient. El nombre d'asilats anà augmentant fins arribar, a finals dels anys cinquanta als 900.

Les instal·lacions van començar a ser millorades ja en la dècada dels setanta. Diferents circumstàncies van afavorir que l'orientació i les funcions del centre comencessin a millorar a partir de 1974, millora que posaria les bases per a la conversió del Manicomi de Salt en l'Hospital Psiquiàtric que és avui.

La nova Diputació Provincial, sorgida de les eleccions municipals de 1979, inicià un pla de modernització del centre que emmarcava en una Xarxa d'Assistència Psiquiàtrica provincial. L'any 1984 la Diputació creà l'Institut d'Assistència Sanitària, un organisme autònom encarregat de la gestió dels seus centres assistencials, entre ells l'Hospital Psiquiàtric. Ja en els anys noranta els centres de l'IAS i el propi Institut foren transferits a la Generalitat, quedant enquadrat dins l'Institut Català de la Salut però mantenint una personalitat jurídica pròpia.

Descripció:

Documentació administrativa
Documentació científica
Històrias clíniques

Volum aproximat: 74 ml[tornar]

bottom