català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Els fons de científics i institucions del domini lingüístic català són l'objecte preferent d'atenció per part del Servei d'Arxius de Ciència. L'àmbit cronològic d'actuació és el període contemporani (segles XIX i XX), fins al moment actual. L'àmbit geogràfic és molt ampli: encara que la majoria d'aquests fons estan preservats a Catalunya, València i les Illes, el Servei s'interessa també pels fons dipositats a la resta de l'Estat o a d'altres països, com és ara el cas dels fons relacionats amb investigadors que s'exiliaren a causa de la Guerra Civil.

A més d'interessar-nos pels fons dipositats, pretenem que la informació sobre aquests fons, així com les garanties sobre la seva conservació i ús per part de la comunitat científica estimulin el dipòsit de fons, especialment de caràcter personal, que no han estat cedits a cap institució i corren el risc de perdre's.

De resultes de les seves actuacions, el Servei ha localitzat els fons d'arxiu que indiquem a continuació, entre els quals predominen els fons personals. Entre les institucions dipositàries predominen les institucions públiques, a les quals es va adreçar el Servei en primer lloc; posteriorment hem ampliat la recerca i les actuacions als arxius d'empreses o consorcis de caràcter cientificotècnic. Per a cada fons s'ha elaborat una fitxa amb una breu descripció; per a cada institució dipositària s'ha elaborat una altra fitxa amb dades de contacte i informació sobre els fons dipositats a la institució.

La llista de fons, que és la que apareix per defecte, esdevé llista d'institucions dipositàries si es clica sobre l'enllaç dret.

Llista d'institucions >> Llista de fons
No hi ha resultats associats a la cerca realitzada.
bottom