català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Col·labora amb el SAC

El web del SAC està a disposició d’arxivers, investigadors o institucions que vulguin donar a conèixer fons o actuacions sobre fons de caràcter científic. La informació que ofereix el web del SAC no pretén suplir la que puguin oferir les mateixes institucions, sinó ampliar la base de difusió del coneixement que generen. Creiem que és important relacionar aquestes actuacions entre elles, perquè la imatge que donen conjuntament va més enllà de les imatges individuals.

Les col·laboracions amb el SAC poden estar relacionades amb diferents seccions i adoptar diverses formes, des de l’acord genèric entre institucions fins al conveni de cooperació, amb una finalitat concreta.

En les diferents seccions del web hem inclòs, en els menús laterals, l’opció «Col·labora amb el SAC», detallant el tipus de col·laboració previst segons que es tracti de fons, catàlegs, breus descripcions/exposicions de fons determinats («Fons a fons»), entrevistes o imatges. La base de dades del Servei està oberta a la inclusió d’informació d’institucions que vulguin donar a conèixer la seva activitat en qualsevol d’aquests àmbits:

Els Fons      
Pot ser que coneguis algun altre fons, o que la informació que donem sobre un fons no sigui correcta o no estigui actualitzada. Si és així, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres i ens ajudis a completar o esmenar-ne la llista:

  1. Si es tracta d’un fons dipositat en una institució, obrirem una fitxa i l’inclourem a la llista.
  2. Si es tracta d’un fons que no ha estat tractat, valorarem conjuntament les possibilitats de tractar-lo.
  3. Si es tracta d’un fons  que no ha estat dipositat encara, t’ajudarem a determinar quina institució se’n podria fer càrrec i en quines condicions.

Els Catàlegs  
Si coneixes algun altre catàleg, o si la informació que donem sobre els catàlegs no és correcta o no està actualitzada, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres i ens ajudis a completar o esmenar la informació. Les possibilitats de col·laboració van des de donar informació sobre el catàleg o catàlegs disponibles, fins a la migració, de comú acord, del catàleg a la base de dades del SAC, per tal que s’hi puguin fer cerques per paraula clau.

Les Veus
Si coneixes alguna entrevista realitzada o publicada, o si la informació que donem al nostre web sobre els testimonis orals no és correcta, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres i ens ajudis a completar o esmenar aquesta informació. Les possibilitats de col·laboració van des de donar informació sobre entrevistes o testimonis orals disponibles, fins a l’ajut per a la transcripció o la publicació, de comú acord, de l’entrevista o testimoni en aquest web.

Les Mirades
El web del SAC està obert a la incorporació d’imatges o col·leccions d’imatges d’altres institucions. Si disposes d’imatges d’arxiu sobre la ciència, la tecnologia o la medicina a Catalunya, o si coneixes alguna exposició o material multimèdia que hi estigui relacionat, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres. Junts valorarem les possibilitats d’informar-ne al web del SAC, o d’incorporar-hi algun element de mutu acord i adjudicant el crèdit a qui correspongui.

Fons a fons
La secció «Fons a Fons» pretén difondre, a un públic ampli, la importància i la significació de fons determinats. En diem «Fons a Fons» en un doble sentit: perquè s’hi presentaran els fons d’un en un, i també perquè s’hi presentaran amb més detall que no pas en altres seccions del web.
Cada fons serà abordat en un text d’una extensió aproximada d’entre 600 i 1.000 paraules, acompanyat d’imatges representatives dels documents que l’integren. El text aproparà la persona visitant a un científic o una institució determinats, a les actuacions que s’hi han fet, i a la bibliografia que hagi pogut generar l’estudi o la intervenció sobre el fons. La intenció és fer visible i mostrar la rellevància del treball d’arxivers, historiadors, científics i museòlegs per a la comprensió de la ciència a través de la història, especialment la nostra història recent.
Aquesta secció està a disposició d’arxivers, investigadors o institucions que vulguin donar a conèixer un fons. Aquestes notes informatives, de to divulgatiu, haurien de respondre, de manera entenedora, a qüestions com ara:

  1. Quina és la persona o quina és la institució que originà aquest fons? Breu biografia original (amb referència, si es cita o parafraseja d’un diccionari biogràfic o alguna altra font).
  2. Per què és important el fons? Què ens revela sobre la persona o la institució que l’originaren, i sobre la ciència, la tecnologia o la medicina del període que cobreix?
  3. Quines actuacions s’hi han realitzat?
  4. Quina és la bibliografia disponible?

Per contribuir a aquesta secció cal el següent:

  1. Un text d’una extensió aproximada d’entre 600 i 1.000 paraules. S’hi descriurà breument tant el fons com l’actuació que s’ha realitzat, tot explicitant-ne la significació per a la història de la ciència. El text ha d’anar dirigit a un públic no especialitzat i tenir un to divulgatiu. El text apareixerà signat, ja sigui per l’autor o autora original, quan s’hagi pogut incorporar al web sense alteracions substancials, o per un redactor o redactora del SAC, quan s’hagi hagut d’adaptar al format de la secció.
  2. Una imatge o imatges en format JPG o PDF, amb una resolució mínima de  520 x 300 píxels. Un fragment d’una d’aquestes imatges, la imatge principal, apareixerà a la pàgina inicial del SAC com a imatge representativa del fons; la resta d’imatges apareixerà dins el web, junt amb el text.

En cas que hi hagi material bibliogràfic disponible, l’autor podrà seleccionar-ne un fragment o fragments representatius, i reproduir-los al web tot donant-ne la referència. D’aquesta manera es pot contribuir a la difusió d’una literatura que no sempre és prou coneguda, malgrat que, considerada en conjunt, ofereixi una imatge rica i suggerent de la ciència a Catalunya (pensem per exemple en els treballs de recerca de màster i doctorat, o en les actes de les diferents trobades de la SCHCT).

Suport a la recerca
El Servei d’Arxius de Ciència promou la recerca en història de la ciència, la tècnica i la medicina, ja sigui directament, a través de les actuacions realitzades sobre fons especialment rellevants, o indirectament, en possibilitar i facilitar l’accés dels investigadors als arxius de la ciència contemporània. Si has realitzat alguna d’aquestes investigacions, pots difondre-la a través del nostre web. Per això només necessitem un text breu que descrigui la recerca i el paper que hi han tingut les actuacions realitzades pel SAC.

bottom