català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

El SAC > Serveis

El Servei d'Arxius de Ciència no és un arxiu en ell mateix, sinó un node de recollida i difusió d'informació que actua coordinadament amb la xarxa d'arxius. Com a servei especialitzat, el SAC ofereix informació i assessorament a diversos tipus d'usuaris, especialment a arxivers i historiadors professionals; com a centre de difusió de la cultura científica i de suport a la recerca, el SAC s'adreça a la comunitat científica i al públic en general.

El Servei posa a disposició dels arxivers professionals la seva experiència en el tractament de fons i col·leccions científiques; també contribueix a la formació d'arxivers especialitzats en ciència a través de la contractació de personal tècnic de suport a la recerca o de becaris per a projectes concrets.

Per a facilitar l'accés a la informació per part dels historiadors de la ciència i altres investigadors, el SAC ofereix al seu web una llista de fons amb detalls sobre la seva composició i localització, així com informació sobre els catàlegs disponibles.

Per tal de contribuir a la preservació i difusió de fons localitzats en institucions de recerca, el SAC ofereix un servei d'informació sobre les opcions d'organització, conservació, tractament, dipòsit i futura utilització d'aquests fons, i posa a disposició d'aquestes institucions la seva base de dades, elaborada d'acord amb la Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC).

bottom