català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

El SAC > Abast internacional

La cooperació amb països de llarga tradició científica que comptaven amb unitats o serveis de característiques similars, fou una de les forces motrius per a la constitució del SAC. L'intercanvi i la col·laboració internacionals han acompanyat el Servei des de la seva creació.

Un primer pas fonamental cap a la integració amb institucions assimilables d'àmbit europeu es produí el 2001, quan dos dels promotors del SAC, Xavier Roqué i Antoni Borfo, s'incorporaren a CASE (Cooperation on Archives of Science in Europe), un grup d'historiadors, científics i arxivers dedicat a la promoció i el desenvolupament dels arxius de la ciència contemporània. Els membres del grup intercanvien informació i experiències sobre projectes arxivístics relacionats amb una institució, regió, nació o disciplina determinades, incloent-hi les eines de descripció. El grup col·labora també amb iniciatives similars arreu del món, com ara l'International Catalog of Sources, del Centre for History of Physics and Allied Sciences, de l'American Institute of Physics; o el projecte World History of Science Online (WHSO), promogut per la Divisió d'Història de la Ciència i de la Tecnologia dins de la Unió Internacional d'Història i Filosofia de la Ciència (DHST/IUHPS), i coordinat per la Universitat de Melbourne.

Institucions d'altres països amb les quals el Servei manté relacions de treball i cooperació:

Resultats (9)         
CASE   [+]
Cooperation on Archives of Science in Europe
02/02/2010

Estats Units
Center for History of Physics de l'American Institute of Physics
   [+]
International Catalog of Sources for History of Physics and Allied Sciences - ICOS (1968)
02/02/2010

International Council on Archives    [+]
Web del International Council on Archives, secció de les Universitats i Investigació, que inclou directrius sobre els arxius de la ciència i la tecnologia contemporànies.
01/02/2010

Regne Unit
Centre for Scientific Archives @ the Science Museum
   [+]
Contemporary Scientifics Archives Centre (1973), rebatejat com National Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary Scientists (1983)
01/02/2010

UK Data Archive (UKDA)   [+]
Web del centre fundat per la Universitat d'Essex amb l'objectiu de preservar i promocionar els arxius digitals al camp de les ciències i les humanitats.
01/02/2010

França
Centre de Recherce en Histoire des Siences et des Techniques
   [+]
Archives Issues des Sciences Contemporaines - ARISC
01/02/2010

Dinamarca
Arxiu Niels Bohr
   [+]
Projecte: Sistema Nacional d'Arxius de Ciència
30/01/2010

Alemanya
Deutsches Museum
   [+]
Pàgina web del Museu de Ciència i tecnologia més important a nivell europeu es pot trobar informació referent a la seva col·lecció d'arxius de ciència.
29/01/2010

Australia
Bright Sparcs
   [+]
Web creada per la Universitat de Melbourne disposa d'una important base de dades biogràfica de científics australians i informació sobre els arxius personals.
28/01/2010

bottom