català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

El SAC

Una iniciativa única, vinculada a iniciatives similars en altres països, que promou la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni documental de la ciència, la tecnologia i la medicina en els territoris de llengua i cultura catalanes

El Servei d'Arxius de Ciència (SAC) és una iniciativa única a Catalunya, que promou de manera sistemàtica i coordinada la conservació, l'estudi i la difusió dels arxius de ciència. El SAC no és una institució dipositària de fons d'arxiu, sinó un node de recepció i difusió d'informació que col·labora estretament amb els arxius existents i amb la comunitat acadèmica. El Servei ofereix assessorament per al tractament, l'estudi i la difusió dels arxius de la ciència contemporània, i reuneix al seu web informació sobre els fons existents i les actuacions que s'hi han fet.

Els objectius del SAC tenen a veure amb els arxius de ciència, la cultura científica, i la recerca històrica:

  1. Com a servei d'arxius, el SAC contribueix a la localització, el tractament i la preservació del patrimoni documental de la ciència, la tecnologia i la medicina contemporànies.
  2. Com a centre de difusió de la cultura científica, el SAC fomenta el coneixement de la ciència entre la ciutadania a partir dels documents originals que constitueixen el seu llegat, tot contribuint a la participació ciutadana en qüestions científiques d'interès general.
  3. Com a servei de suport a la recerca, el SAC promou la recerca històrica d'excel·lència sobre la ciència, la tecnologia i la medicina, especialment a través del desenvolupament de línies de treball relacionades amb el tractament i estudi de fons d'arxiu.

El Servei d'Arxius de Ciència compta amb el suport estable de tres institucions cabdals en els àmbits de la recerca i el patrimoni científic a Catalunya: el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Autònoma de Barcelona.

bottom